Här är huset!


Vårt hus

Sedan fotot tagits har parabolerna och flaggstången tagits bort.
Nu har påbyggnade enligt ritningarna nedan påbörjats !

Inne plan 1 och 2
Inne källarplan
Fasad ena sidan
Fasad andra sidan

Utbyggnaden sker åt höger i bilden, vilkket medför att  ytterst liten del av tomten tas i anspråk. 
Det blir inte någon större skuggning utav tomten heller.
Att bygga hus kostar pengar Jag kommer nedan att lista vad det kostar, det finns många "dolda kostnader"

För att ta fram ritningar kan en arkitekt vara bra, i mått fall kostade det   10.000kr
Bygglov kostar oxå:        ca 5000
sedan behöva uttdrag ur baskarta ca 700
Bygganmälan innan man startra ca 5000
sedan behövs en byggfelförsäkring 15000
slutbesiktning kostar 4650
Och en Kvalitetsansvarig behövs 15000
sedan har man kapitalkostnad och tingsrättskostnader på nya lån  ca 10000 kr

Ovanstående kostanader  på ca 65000 tillkommer utan att en spik har slagits i   

Jag bedömmer att de administrativa kostnaderna är ca 6 procent utav totalkostnaden !